Jak już wiemy, większość firm zobowiązana jest do wpisu do rejestru BDO i do ewidencjonowania wytwarzanych przez siebie odpadów. Jeżeli jednak firma produkuje odpady komunalne bądź takie, które wchodzą w skład 46 odpadów umieszczonych w załączniku do rozporządzenia ministra klimatu z 23 grudnia 2019 r. (poz. 2531), wówczas nie muszą one ewidencjonować wytwarzanych śmieci.

Firmy zobowiązane do ewidencjonowania odpadów

Oprócz przedsiębiorstw, które gospodarką odpadową zajmują się profesjonalnie, ewidencja odpadów musi być prowadzona przez firmy produkcyjne. Jakie to firmy? Są to na przykład:

  • warsztaty samochodowe;
  • gabinety stomatologiczne oraz lekarskie;
  • gabinety weterynaryjne;
  • firmy budowlane i wykonujące remonty.

Nie jest to jednak lista zamknięta, a tylko przykłady uświadamiające, jak wielu różnych jednostek ten obowiązek dotyczy. Innym przykładem może być tartak, w którym nie tylko wytwarza się odpady, ale i powstałe trociny spala się w kotle. Również właściciele małych warsztatów samochodowych podlegają obowiązkowi ewidencji odpadów. Dlaczego? Otóż olej spuszczony z samochodu, akumulator wyjęty z samochodu klienta, albo odpady z konserwacji i przeglądów samochodu – to wszystko należy traktować jako odpad wytworzony przez warsztat samochodowy.

Wytwórca odpadów a zleceniodawca – kto odpowiada za odpady?

Jeżeli zlecimy pracownikowi wykonanie danej pracy poza siedzibą firmy, w wyniku której powstaną odpady inne niż komunalne, należy traktować te odpady jako wytworzone przez naszą firmę. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi w zakresie budowy, rozbiórki i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Tak więc ważny będzie tu zapis w umowie stanowiący, że to zlecający usługę jest wytwórcą danego odpadu.

Jeżeli uzgodniliśmy z klientem, że to on bierze na siebie rozliczenie odpadów, zgodnie z ww. artykułem nie możemy tych odpadów przewozić do swojej siedziby bez dodatkowego pozwolenia na zbieranie odpadów. I tu wchodzi zasada magazynowania odpadów, którą omówimy później.

Warto więc wspomnieć, że obowiązek rejestracji w BDO i prowadzenia ewidencji odpadów mają różne firmy – począwszy od sprzedawcy bądź pośrednika odpadów, a skończywszy na większych i mniejszych przedsiębiorstwach. I tu apel do podmiotów: Przedsiębiorco, pamiętaj! Wpis do rejestru BDO to sprawa dużej wagi (chodzi tu o „śmieciową” wagę). Twoje zobowiązanie odnośnie ewidencjonowania odpadów może ciążyć w kartotece nawet przed 2020 rokiem. Sprawdź to dokładnie, ponieważ urząd marszałkowski, właściwy twojemu miejscu prowadzenia działalności, może grzecznie poprosić o sprawozdanie z tego tytułu do 5 lat wstecz. Warto być na to przygotowanym.